Elien van den Hoek - In een land hier, i.s.m. het Grand Theatre

Categorie: Cabaret
Oktober 2008

Het werk van Elien van den Hoek kenmerkt zich door een beeldende, licht absurdistische stijl. Met een vaak sprookjesachtige werkelijkheid zet ze een thema in een ongewoon daglicht. Daarbij maakt ze meestal spaarzaam gebruik van tekst. Met 'In een land hier' slaat ze een andere weg in doordat ze op zoek gaat naar haar eigen betekenis als theatermaakster. Elien schreef 'In een land hier' en speelt samen met David van Griethuysen.
Terwijl Harlekijn huilt in de coulissen oreert op het podium een Wereldverbeteraarster. Zij spreekt over vals geluk, goede bedoelingen en krom idealisme. Wanneer zij hardnekkig weigert om sprookjes te vertellen, begint de nooduitgang te kraken. Elfen dringen aan de deur, totdat de Prins op het Witte Paard binnenstormt en zijn bestaansrecht opeist.
­