Kwartet Carrefour

Categorie: Muziek
Februari 1990

La musique classique. Volgens sommigen is dat het leven teruggebracht tot z'n essentie. Anderen vinden het gewoon fijn om naar te luisteren.

Beide liefhebbers hopen we te ontmoeten op 11 februari.

Het kwartet Carrefour bestaat uit houtblazers. De naam Carrefour betekent kruispunt en wordt door het kwartet gezien als een kruispunt van instrumenten en stijlen. Een kruispunt van stijlen, omdat het kwartet zich niet beperkt tot hedendaagse muziek maar het hele muzikale spectrum wil bestrijken.

Op het programma staan werken van onder andere W.A. Mozart, Schostakowitsch en Andriessen.

Een kruispunt van instrumenten, omdat het hout zo'n fraaie klank heeft, maar toch per instrument zo verschillend, niet in de laatste plaats door de mensen die ze bespelen.

­