Fons Jansen

Categorie: Cabaret
Maart 1990

Sommigen onder u denken nu: 'Hè, was die niet gestopt?' Ja en nee. In 1984 heeft Fons Jansen een punt gezet achter zijn optreden als solocabaretier. Toen had hij meer dan 3600 voorstellingen gegeven van zes cabaretprogramma's. Ophouden met werken in het theater betekende voor Fons Jansen niet: ophouden met werken.

Hij is zich weer gaan wijden aan wat hij zijn oude vak noemt: schrijven. Columns voor dag- en weekbladen, artikelen en inleidingen voor speciale gelegenheden en lezingen bij speciale bijeenkomsten als symposia en studiedagen, waar hem vaak het laatste woord wordt gegeven voor een scheve kijk op het onderwerp. Hij beschikt nu over zo veel materiaal van eigen hand, dat hij daaruit voor een belangstellend publiek graag (in kleine zalen) wil voorlezen.

De setting van zijn 'optreden' is daarmee veranderd, maar zijn aard niet. De onderwerpen van vroeger hebben zijn belangstelling gehouden.

Hij benadert ze met dezelfde achterdocht en dezelfde ongerijmdheid als vroeger.

­