Privacybeleid SKKW

De SKKW, gevestigd aan Postbus 73, 9950 AB Winsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
J.D. Mastebroek is de functionaris gegevensbescherming van de SKKW. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Contactgegevens: 

www.skkw.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerspel 20
9951 VB  Winsum

Persoonsgegevens die wij verwerken
De SKKW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u Vriend bent van de SKKW, kaarten reserveert voor een van onze voorstellingen en/of omdat u ze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres
Bestellingen: voorstellingen e.d., besteldatum en -tijd, bedrag per voorstelling, ipadres
Betalingen: betaalmethode (gateway), totaalbedrag, transactie-id, bankrekeningnummer, rekening eigenaar naam

Kaarten reserveren
De gegevens verstuurd via een e-mail voor het reserveren van kaarten voor een van onze voorstellingen worden niet opgeslagen in een database. De gegevens worden eenmalig gebruikt voor het verzenden van de kaarten. De SKKW verstrekt deze gegevens niet aan derden. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De SKKW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze flyer
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld als een voorstelling op het laatste moment niet doorgaat
- U te informeren over (wijzigingen in) ons programma 

Geautomatiseerde besluitvorming
De SKKW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de SKKW) tussen zit. De SKKW gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Davilex voor de ledenadministratie
- Word voor het maken van teksten
- Excel voor het bijhouden van de reserveringen
- Photoshop voor het maken van de flyers
- Outlook voor het versturen en ontvangen van e-mail 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De SKKW bewaart uw persoonsgegevens zolang u Vriend bent van de SKKW. Zodra u niet langer Vriend van de SKKW bent, vernietigen wij uw gegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden
De SKKW verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De SKKW gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de SKKW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De SKKW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen De SKKW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­