Het Volk - De God van de Slachting

17 maart 2018
Categorie: Toneel

De acteurs Bert Bunschoten en Wigbolt Kruijver maken met Het Volk, het oudste en kleinste professionele toneelgezelschap van Nederland, al langer dan 40 jaar kwaliteitstoneel en zijn inmiddels een onvermijdelijk monument binnen het huidige theaterlandschap. In hun nieuwe voorstelling ‘De God van de Slachting’ komen twee echtparen bijeen om een verklaring voor de schadeverzekering op te stellen: de zoon van het ene stel heeft ‘gewapend’ met een stok de zoon van het andere paar twee tanden uitgeslagen. Een uit de hand gelopen kinderruzie, meer is het niet, zo lijken de ouders aanvankelijk overeen te komen.
Beide echtparen, gegoede middenklasse, intellectueel onderlegd en welgemanierd, willen het beschaafd oplossen met een open gesprek, maar gaandeweg blijken woorden - en vooral woordkeuzes - de laagjes vernis van de beschaving grondig af te schuren tot er alleen nog een (verbaal) slagveld overblijft. Op typisch Volkiaanse wijze ontaardt dit gegeven in een geloofwaardige chaos. Het laat op komische manier zien hoe de spanningen tussen vier echtelieden leiden tot een onontkoombaar eind waarin nog slechts zielige hoopjes mens resteren.
‘De God van de Slachting’ van de Franse schrijfster Yasmina Reza is over de gehele wereld met succes gespeeld en door Roman Polanski verfilmd onder de titel Carnage. Naast Kruijver en Bunschoten als de beide echtgenoten worden de damesrollen vertolkt door Minke en Karlijn Kruijver.


Fotograaf: Hans Vissers
­