Jeroen van Merwijk en Kiki Heessels - 'De Troubadour' en 'Sneeuwwitje'

Categorie: Cabaret
April 1990

'Bezwijk voor Van Merwijk' - het onontkoombaar slot van een programma vol ernst en jolijt. Een hedendaagse minstreel die de wereld, het gezin en zichzelf op de hak neemt.

Jeroen is een sterk observator met een scherpe pen. Zijn wispelturigheid, het gemak waarmee hij van uitbundigheid in momenten van verstilling vervalt en de openheid naar zijn publiek, maken van hem een ontwapenend podiumkunstenaar.

Jeroen van Merwijk ziet het als zijn taak, ondanks de gesloopte muren her en der in de wereld, door middel van zijn liederen een dam op te werpen tegen het oprukkend nepotisme en het overal sluipende pessimisme.

 

'Zeg maar Sneeuwwitje' is de titel van het soloprogramma van Kiki Heessels, over een meisje dat zo haar eigen dromen heeft. Naast die dromen  bevat het programma beelden van de tijd waarin het jonge meisje leeft. Ze begrijpt niet hoe ze zich moet gedragen in die grotemensenwereld. In een stormachtig programma van een half uur beseft het meisje dat alles toch wel anders is dan ze aanvankelijk had gedacht.

Op het Amsterdams Kleinkunstfestival was de eensgezindheid groot. Zowel een unanieme jury als een overweldigende meerderheid van het publiek vond Kiki de beste van het festival in 1989. Het juryrapport omschreef haar als 'po√ętisch, stralend, iemand om van te houden'. Bij het maken van haar programma werd ze begeleid door professionals als George Groot en Rients Gratema.

­